اخبار / چشم انداز ( Vission )


شرکت صداقت گستر شریف ، چشم انداز ( Vission )

چشم انداز ( Vission )

شرکت صداقت گستر شریف درنظر داریم سال نود و هشت شمسی به عنوان یک شرکت پیشرو در تامین قطعات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با شناسایی ، مطالعه و الگو قرار دادن شرکت های برتر و توسعه زیر ساخت لازم برای رسیدن به قابلیت های کلاس جهانی و سرآمدی در حوزه تجارت الکترونیک دست یابیم ، تا با ارائه بهترین خدمات در نهایت به هدف خود که رضایت مندی مشتری ، حفظ ارزش های انسانی ، ایجاد امنیت ، کارآفرینی برای نسل آینده و درآمد سالم است نایل شویم. ...

1398/4/18

دانلود فایل